top of page

Veilederutdanning i Karlstadmodellen 

Oppstart av nordisk veilederutdanning i Norge

8. – 10. september 2023

 

Er du interessert i språk og alles rett til språk og deltakelse i samfunnet? Har du behov for kompetanse i å arbeide systematisk og praktisk med språkutvikling for barn med språkvansker? Brenner du for like muligheter for alle, inkludering og flerfaglig samarbeid rundt barnet? Nå har du muligheten til å lære, dele og erfare språkets makt og betydning sammen med andre.

 

«Å utvikle et godt språk er en menneskerettighet. Denne retten må jeg som
fagperson ivareta. Veilederutdanningen har gitt meg kunnskap
og mot til å fortsette arbeidet for alles rett til språk»

(Lærer i barneskolen)

Målgruppe: Utdannelsen henvender seg til foreldre, assistenter, pedagoger, spesialpedagoger, tolker (døves tegnspråk), logopeder og andre med engasjement for språk, språkvansker og språk som funksjonsvariasjon. Utdanningen er nordisk.

 

Omfang: Veilederutdanningen går over 3 år og er et deltidsstudium over seks terminer; 

to fysiske samlinger og én digital samling hver termin. I periodene mellom kursmøtene arbeider kursdeltagerne individuelt og i studiegrupper. Studiegruppene kan ha nettbaserte møteplasser. 

InnholdUtdanningen består av 6 moduler; pragmatikk, leksikon, grammatikk, fonologi, prosodi og tidlig lese- og skriveutvikling. Hver modul omfatter fire delområder; verdigrunnlag, språkteori, pedagogikk & metodikk og nettverk & gruppeprosesser. Se kursplanen for mer informasjon; «Kursplan handledarutbildningen»

Vi ønsker deltakere fra inn- og utland velkommne til å søke på utdanningen! For mer informasjon trykk på innbydelse, oppbygging og påmelding.

Veilederutdanning i Karlstadmodellen 2023 -2026.jpg

Praktisk informasjon:

 

Hvor: Haraldsheimen, Oslo, www.haraldsheim.no 

Kursansvarlig: IAKM Norge

Kvalitetsansvar: IAKM org ved professor Iréne Johansson

Undervisere: Erling Kvistad Nilsen (kursleder), Ellen Bjerre Jensen, Anne Holberg Klemsdal og Britt-Hege Wærnes. 

Pris: Kr. 6.500 kr. per semester. Ikke inkludert reise, overnatting, mat og litteratur.

Overnatting: Overnatting kan bestilles på www.haraldsheim.no

  

Påmelding: Innen 15. mai 2023 (bindende påmelding)

 

Karlstadmodellen er utviklet av professor Iréne Johansson og er en helhetlig modell for språkutvikling. Karlstadmodellen er en familiesentrert modell som handler om alles rett til å lære, utvikle og bruke språk for individets egen livskvalitet, men også til det beste for hele samfunnet. Likeverd, uavhengig av prestasjon og status, kjønn, etnisitet, alder og funksjonshemming er grunnleggende i Karlstadmodellen. Empowerment, ikraftsetting og styrking av den enkelte for å kunne få et best mulig liv, er sentralt. Veilederutdanningen handler om hvordan vi kan jobbe for at alle får oppfylt retten til å delta på alle arenaer i samfunnet.

Du er hjertelig velkommen til å søke om plass på utdanningen!

«Kunnskapen jeg tilegnet meg på utdanningen har bidratt til at jeg kan støtte og hjelpe barnet mitt
og har hatt stor betydning for barnets språkutvikling. Ikke minst har utdanningen gitt meg kraft
og mot til å jobbe for et likeverdig samarbeid mellom familie og hjelpeapparat»
(Mor)

Kursdatoer høstsemestert 2023:
8. - 10. september 2023 (fysisk samling)
20. - 21. oktober 2023 (fysisk samling)
1. - 2 desember 2022 (digital samling)

 
bottom of page