top of page

Årsmøte 2017

Årsmøtet i IAKM Norge, Oslo 16. november 2017
Uformelt veiledertreff i forkant av årsmøte
I forbindelse med årsmøte ble det gjennomført et uformelt veiledertreff der man besluttet å opprette et veiledernettverk i Oslo og Akershus. Veiledere utenfor dette området er selvsagt velkommen til å delta. Første treff vil bli onsdag  31. januar 2018 kl 19:30-21:00. Planen er at vi legger opp til treff siste onsdagen i hver måned, der vi veksler mellom å gjennomføre møtene på Lysaker og Nordstrand. 

 

Hvis du ønsker å delta, send en e-post til iakmnorge@gmail.com

Agenda for årsmøte 2017
1.Konstituering av årsmøte 
2.Godkjenning av innkalling og saksliste
3.Årsmelding - se vedlegg 
4.Revidert regnskap og budsjett
5.Fastsettelse av kontingent
6.Vedtak om ansvarsfrihet for styret
7.Forslag til revisjon av vedtekter - nye vedtekter, se vedlegg
8.Forslag til handlingsplan for neste år - ny handlingsplan, se vedlegg
9.Innsendte saker
10.Valg - nytt styre, legges ut etter konstituering av nytt styre den 12/12-17

Protokoll fra årsmøtet vil bli lagt ut når det er signert og godkjent.

Vi bor som kjent i et langstartakt land og må ta i bruk teknologi for å kunne møtes.

Her ser vi Henrik, Vibeke, David og Britt-Hege i Lysaker, Åse på hjemmetelefon 

og Erling på telefon fra bil på tur til Arvika! Britt Hege har ringt opp Wenche i Alta

via Skype og meet.no.

Uvant møteform, men det lar seg gjøre !

bottom of page