top of page

 
Sommerskole i Karlstadmodellen
 
Melhus folkehøgskole
2019  

 

sommerskole 2019_edited.jpg

Sommerskolen på Trøndertun, Melhus 2019

Oppsummering av sommerskolen 2019 

 

IAKM Norge ved styret har den glede å melde at årets Sommerskole 2019 om Karlstadmodellen er gjennomført og har fått gode tilbakemeldinger fra både foresatte og fagpersoner. Sommerskolen ble arrangert i tiden 24 – 27. juni på Trøndertun folkehøyskole i Melhus utenfor Trondheim, og samlet omtrent 60 små og store deltakere fra hele landet. Foreldre og fagpersoner har bodd og jobbet sammen hele uken.

 

Program

Det har vært hektiske dager, med fullt program fra kl. 08:45 – 17:00 hver eneste dag. Programmet har omfattet forelesninger, workshops, materiellverksted, tegnkurs og individuell veiledning og kartlegging. Vi har gjennom uken presentert ulike faglige tema knyttet til språk med utgangspunkt i Karlstadmodellens teoretiske utgangspunkt, pedagogiske ide og metodiske tilnærming. Nettverkene har kunnet delta faglige tema og workshops som har vært relevante for deres barn.

Hvert nettverk fikk daglig tilbud om en times individuell veiledning av sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen, og man har i samarbeid utarbeidet en periodeplan for det enkelte barnet. Vi har drøftet den språklige utviklingen, forslag til materiell og til metodisk tilnærming. Veiledningen ble knyttet til dagens faglige tema.

 

Det ble også tid til sosialt samvær.

Mandagskvelden var det grillfest for alle og torsdag arrangerte ungdomsgruppen Vernissasje med egne bilder, tekstiltrykte t-skjorter, «Bli med» dans, bobler og servering av fargerike muffins. Vi er skikkelig imponert over hva de store søsknene klare å utrette på så kort tid.

Tirsdagskvelden var Materialverkstedet åpent til kl.21:30. Det viste se å være en aktivitet som samlet og engasjerte både små og store.

 

Faglige bidrag

I år var vi så heldige å ha engasjert Mia som innleder på sommer-skolen. Mia er 22 år og kom med gode tips om hvordan man bør bli møtt når man har språkutfordringer. Hun delte erfaringer og refleksjoner fra eget liv i foredraget: «Jeg er Mia!». Et sterk og gripende innlegg som berørte oss alle.

 

Alle faglige bidrag ble utført av sertifiserte veiledere, alle med ulik yrkesbakgrunn som; logoped, audiopedagog, spesialpedagog, lærer, økonom m.m. Flere av veilederne er selv foreldre til barn med språkvansker og med det også likemenn for andre. Å være sertifisert veileder i Karlstadmodellen innebærer en godkjent etterutdanning på 3 år innen «Språktrening etter Karlstadmodellen». Samarbeid i nettverk og empowerment er viktige prinsipper innen Karlstadmodellen og arbeidet på Sommerskolen skal reflektere dette. Her opptrer ingen som eksperter, men lytter og støtter hverandre for sammen å lage gode planer og løsninger for det enkelte barn.

 

Materialverksted

På materiellverkstedet var det mulig å utarbeide materiell. Materiell ble utformet etter drøftinger under den individuelle veiledningen. På materialverkstedet var det også en utstilling av materiell fra Karlstadmodellen, bøker og annet relevant pedagogisk materiell.

 

Barnepass

Under Sommerskolen ble det gitt tilbud om barnepass, også til søsken. Tre veiledere under utdanning hadde hovedansvaret for organisering av tilbudet. IAKM Norge hadde også engasjert to ungdommer fra Melhus til barnepass. Begge med utdanning som barne- og ungdomsarbeidere og med praksis og erfaring fra tilsvarende arbeid. Og ikke minst, Mia som i tillegg til foredrag også bidro med organisering av aktiviteter for de største barna. Blant annet med dans, baking og gjennomføring av vernissasje. Hver morgen kl. 08:45 møtte alle deltakerne i «Barnepassen» og vi åpnet dagen med felles samlingsstund med regler, bevegelse- og tegnsanger.

 

Tusen, tusen takk til alle som har deltatt og som har bidratt under Sommerskole 2019. 

 

mange hender.jpg

"Vi har fått flotte verktøy vi kan bruke i hverdagen"

"Masse nyttig kunnskap og tips som jeg kan bruke rett inn i jobben min" 

"Ikke minst er det kjekt å møte foreldre i samme situasjon"

"Fra nå av blir alt annerledes. Nå vet vi hvordan vi kan støtte barnet vårt med språktrening"

  • Facebook Social Icon
bottom of page