top of page

IAKM Norge - Stiftet i 2014

styret 2022_edited.jpg
2019_edited_edited.jpg

Strategisamling for styret januar 2018. Fra venstre Erling- Andre Kvistad Nilsen, Anne H. Klemsdal, Åse Thygesen Sande, Britt Hege Wærnes, Wenche Rognlid og Lill- Synnøve Due. Ikke tilstede: Hanne Mikalsen og Ellen Lundereng. 

Stiftelsesmøte IAKM Norge 2014-2015. Fra venstre Irene Johansson, Britt Hege Wærnes, Renate Tjøntveit Stenersen, Janne Iversen, Monica Ingemarsson, Åse Thygesen Sande og Karen Knudsen Synnes. Foto: Karianne Hjørnevik Nes

IAKM Norge ble stiftet som en avdeling av IAKM international i Arvika november 2014. 
 

Styrer i 2022-2023 består av:

 • Britt- Hege Wærnes (leder)

 • Wenche Rognlid (sekretær) 

 • Lill- Synnøve Due (kasserer)

 • Bjørg Uhlin Hansen (styremedlem)

 • Federica Gallina Ottesen (styremedlem)

 • Janniche Øyan (styremedlem)

 • Mona Abrahamsen (varamedlem)

 • Vibeke Paulsen (varamedlem)

Styret i 2020-2021 bestod av: 

 • Britt- Hege Wærnes (leder)

 • Wenche Rognlid (sekretær) 

 • Lill- Synnøve Due (kasserer)

 • Åse Thygesen Sande (styremedlem) 

 • Erling- Andre Kvistad Nilsen (styremedlem)

 • Bjørg Uhlin Hansen(styremedlem)

 • Mari Tørå Hagli (varamedlem) 

 • Ina Ramsland (varamedlem)

Styret i 2019-2020 bestod av: 

 • Britt- Hege Wærnes (leder)

 • Wenche Rognlid (sekretær) 

 • Lill- Synnøve Due (kasserer)

 • Åse Thygesen Sande (styremedlem) 

 • Anne Holberg Klemsdal (styremedlem)

 • Erling- Andre Kvistad Nilsen (styremedlem)

 • Ena Heimdahl (varamedlem) 

 • Bjørg Uhlin Hansen (varamedlem)

Styret i 2018-2019 bestod av: 

 • Britt- Hege Wærnes (leder)

 • Wenche Rognlid (sekretær) 

 • Lill- Synnøve Due (kasserer)

 • Åse Thygesen Sande (styremedlem) 

 • Anne Holberg Klemsdal (styremedlem)

 • Erling- Andre Kvistad Nilsen (styremedlem)

 • Ena Heimdahl (varamedlem) 

 • Bjørg Uhlin Hansen (varamedlem)

Styret i 2017-2018 bestod av: 

 • Britt- Hege Wærnes (leder) 

 • Wenche Rognlid (sekretær) 

 • Lill- Synnøve Due (kasserer)

 • Åse Thygesen Sande (styremedlem) 

 • Hanne Mikalsen (styremedlem)

 • Erling- Andre Kvistad Nilsen (styremedlem)

 • Ellen Lundereng (varamedlem) 

 • Anne Holberg Klemsdal (varamedlem)

 

Styret i 2016-2017 bestod av:

 • Britt- Hege Wærnes (leder)

 • Åse Thygesen Sande (kasserer)

 • Renate Tjøntveit Stenersen (styremedlem)

 • Mona- Iren Ebbesen (styremedlem)

 • Hanne Mikalsen (styremedlem)

 • Wenche Rognlid (styremedlem)

 • Janne Iversen (vara)

 • Veronica Johansen (vara)

Styret 2015-2016 bestod av:

 • Karianne Hjørnevik Nes (leder)

 • Åse Thygesen Sande (sekretær)

 • Britt Hege Wærnes (kasserer)

 • Renate Tjøntveit Stenersen (styremedlem)

 • Merete Olsen (styremedlem)

 • Monica Ingemarsson (varamedlem)

 • Janne Iversen (varamedlem)

 

Styret 2014-2015 bestod av:

 • Karianne Hjørnevik Nes (leder)

 • Åse Thygesen Sande (sekretær)

 • Britt Hege Wærnes (kasserer)

 • Monica Ingemarsson (styremedlem)

 • Renate Tjøntveit Stenersen (styremedlem)

 • Janne Iversen (varamedlem) 

 • Lena Wiik (varamedlem)

Vedtekter 

Foreningens formål er å arbeide for likeverd, rettigheter, språkutvikling og mektiggjøring av personer med språkvansker gjennom Karlstadmodellen. Foreningen er en ideell forening. Foreningen er selvstendig og  er frittstående i forhold til stat, kommune, religiøse, politiske og private interesser.

IAKM international

IAKM Norge er en norsk avdeling av den internasjonale IAKM, men fungerer som en selvstendig organisasjon med eget styre og økonomi. Medlemmer i IAKM Norge er automatisk medlemmer i den internasjonale IAKM. se www.iakm.org

bottom of page