IAKM Norge- Stiftet i 2014

Strategisamling for styret januar 2018. Fra venstre Erling- Andre Kvistad Nilsen, Anne H. Klemsdal, Åse Thygesen Sande, Britt Hege Wærnes, Wenche Rognlid og Lill- Synnøve Due. Ikke tilstede: Hanne Mikalsen og Ellen Lundereng. 

Stiftelsesmøte IAKM Norge. Fra venstre Irene Johansson, Britt Hege Wærnes, Renate Tjøntveit Stenersen, Janne Iversen, Monica Ingemarsson, Aase Sande og Karen Synnes. Foto: Karianne Hjørnevik Nes

IAKM Norge ble stiftet som en avdeling av IAKM international i Arvika november 2014. 

Styret i 2019-2020 består av: 

 • Britt- Hege Wærnes (leder)

 • Wenche Rognlid (sekretær) 

 • Lill- Synnøve Due (kasserer)

 • Åse Thygesen Sande (styremedlem) 

 • Anne Holberg Klemsdal (styremedlem)

 • Erling- Andre Kvistad Nilsen (styremedlem)

 • Ena Heimdahl (varamedlem) 

 • Bjørg Uhlin Hansen (varamedlem)

 

Styret i 2018-2019 bestod av: 

 • Britt- Hege Wærnes (leder)

 • Wenche Rognlid (sekretær) 

 • Lill- Synnøve Due (kasserer)

 • Åse Thygesen Sande (styremedlem) 

 • Anne Holberg Klemsdal (styremedlem)

 • Erling- Andre Kvistad Nilsen (styremedlem)

 • Ena Heimdahl (varamedlem) 

 • Bjørg Uhlin Hansen (varamedlem)

Styret i 2017-2018 bestod av: 

 • Britt- Hege Wærnes (leder) 

 • Wenche Rognlid (sekretær) 

 • Lill- Synnøve Due (kasserer)

 • Åse Thygesen Sande (styremedlem) 

 • Hanne Mikalsen (styremedlem)

 • Erling- Andre Kvistad Nilsen (styremedlem)

 • Ellen Lundereng (varamedlem) 

 • Anne Holberg Klemsdal (varamedlem)

 

Styret i 2016-2017 bestod av:

 • Britt- Hege Wærnes (leder)

 • Åse Sande (kasserer)

 • Renate Tjøntveit Stenersen (styremedlem)

 • Mona- Iren Ebbesen (styremedlem)

 • Hanne Mikalsen (styremedlem)

 • Wenche Rognlid (styremedlem)

 • Janne Iversen (vara)

 • Veronica Johansen (vara)

Styret 2015-2016 bestod av:

 • Karianne Hjørnevik Nes (leder)

 • Åse Sande (sekretær)

 • Britt Hege Wærnes (kasserer)

 • Renate Tjøntveit Stenersen (styremedlem)

 • Merete Olsen (styremedlem)

 • Monica Ingemarsson og Janne Iversen (vara)

 

Styret 2014-2015 bestod av:

 • Karianne Hjørnevik Nes (leder)

 • Aase Sande (sekretær)

 • Britt Hege Wærnes (kasserer)

 • Monica Ingemarsson (styremedlem)

 • Renate Tjøntveit Stenersen (styremedlem)

 • Janne Iversen og Lena Wiik (vara)

Vedtekter 

Foreningens formål er å arbeide for likeverd, rettigheter, språkutvikling og mektiggjøring av personer med språkvansker gjennom Karlstadmodellen. Foreningen er en ideell forening. Foreningen er selvstendig og står selvstendig frittstående i forhold til stat, kommune, religiøse, politiske og private interesser.

IAKM international

IAKM Norge er en norsk avdeling av den internasjonale IAKM, men fungerer som en selvstendig organisasjon med eget styre og økonomi. Medlemmer i IAKM Norge er automatisk medlemmer i den internasjonale IAKM. se www.iakm.org