top of page

Veilederutdanning i Karlstadmodellen 

Oppstart av ny veilederutdanning i Norge
8. - 11. september 2022

 

Er du interessert i språk og alles rett til språk og deltakelse i samfunnet? Har du behov for kompetanse i å arbeide systematisk og praktisk med språkutvikling for barn med språkvansker? Brenner du for like muligheter for alle, inkludering og flerfaglig samarbeid rundt barnet? Nå har du muligheten til å lære, dele og erfare språkets makt og betydning sammen med andre.

 

«Å utvikle et godt språk er en menneskerettighet. Denne retten må jeg som
fagperson ivareta. Veilederutdanningen har gitt meg kunnskap
og mot til å fortsette arbeidet for alles rett til språk»

(Lærer i barneskolen)

Målgruppe:
Foreldre, pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, tolker (døves tegnspråk), logopeder og andre med engasjement for språk, språkvansker og språk som funksjonsvariasjon.

Omfang:
Veilederutdanningen går over 3 år og er et deltidsstudium med 2 fysiske og 1 digital samling hvert semester.

Innhold:
Utdanningen omfatter teori om språk og språkutvikling, konkrete øvelser i videoanalyse og lathundsarbeid/periodeplaner, samt teori om filosofi, etikk, pedagogikk, sosiologi, fonetikk og lingvistikk.

 

Vi ønsker deltakere fra inn- og utland velkommne til å søke på utdanningen! For mer informasjon trykk på innbydelse, oppbygging og påmelding.

Nytt veilederstudie i Norge.jpg

Praktisk informasjon:

 

Hvor: Villa Breen, Vestsidavegen 1441, 2162 Brårud (25 min. fra Gardermoen)

Kursansvarlig: IAKM Norge

Kvalitetsansvar: IAKM.org ved prof. Iréne Johansson

Kursledere: Erling-Andre Kvistad Nilsen (kurslederansvarlig) og Anne Klemsdal (kursleder)

Pris: Kr. 6.500 kr. per semester

Påmelding: Innen 1. august 2022 (bindende påmelding)

 

Karlstadmodellen er utviklet av professor Iréne Johansson og er en helhetlig modell for språkutvikling. Karlstadmodellen er en familiesentrert modell som handler om alles rett til å lære, utvikle og bruke språk for individets egen livskvalitet, men også til det beste for hele samfunnet. Likeverd, uavhengig av prestasjon og status, kjønn, etnisitet, alder og funksjonshemming er grunnleggende i Karlstadmodellen. Empowerment, ikraftsetting og styrking av den enkelte for å kunne få et best mulig liv, er sentralt. Veilederutdanningen handler om hvordan vi kan jobbe for at alle får oppfylt retten til å delta på alle arenaer i samfunnet.

Du er hjertelig velkommen til å søke om plass på utdanningen!

«Kunnskapen jeg tilegnet meg på utdanningen har bidratt til at jeg kan støtte og hjelpe barnet mitt
og har hatt stor betydning for barnets språkutvikling. Ikke minst har utdanningen gitt meg kraft
og mot til å jobbe for et likeverdig samarbeid mellom familie og hjelpeapparat»
(Mor)

Kursdatoer høstsemestert 2022:
8. - 11. september 2022 (fysisk samling)
28. - 29. oktober 2022 (digital samling)
2. - 3 desember 2022 (fysisk samling)

 
bottom of page