Veilederutdanning i Karlstadmodellen 

Veilederutdannelsen oppstart 2019
Veilederutdannelsen oppstart 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Veilederutdannelsen oppstart 2019
Veilederutdannelsen oppstart 2019

press to zoom
1/3
Kursdatoer digital veilederutdanning vår 2021:
29.01- 01.02.
19.- 20.03
21.- 22.05

Veilederutdanning/ Hanledarutbildingen 

 

Er du interessert i språk og alles rett til språk og deltakelse i samfunnet?

Har du behov kompetanse om systematisk og praktisk arbeid med språkutvikling for barn med språkvansker?

Brenner du for like muligheter for alle, inkludering og flerfaglig samarbeid rundt barnet?

Nå har du muligheten til å lære, dele og erfare språkets makt og betydning sammen med andre.

Veilederutdanningen handler om hvordan vi kan jobbe for at alle får oppfylt retten til å delta på alle arenaer i samfunnet. I dag er det 51 veileder i Norge. Den 14 veilederutdanningen i Karlstadmodellen i regi av Irene Johansson ble startet i Oslo i januar 2019. 

I januar 2021 starter for første gang digital veilederutdannig i Karlstadmodellen med Irene Johansson som kursleder. 

Påmeldingsfrist er 20 desember 2020.

 

Vi ønsker deltakere fra inn- og utland velkommne til å søke på utdanningen! For mer informasjon trykk på innbydelse, oppbygging og påmelding.

Karlstadmodellens navn brukes i dag på mange hold uten hensyn til de ideologiske, eller pedagogiske grunnprinsippene og av personer som mangler utdannelse. På falskt grundlag gis foreldre og personell oppfatningen av at de får veiledning i henhold til Karlstadmodellen. Det er kun sertifiserte veiledere i Karlstadmoellen som kan veilede i Karlstadmodellens navn.