top of page

Årsmøte 2019 & Temakveld om tidlig innsats 

Den 21 november 2019 arrangerte IAKM Norge Årsmøte og temakveld om tidlig innsats på Haraldsheim vandrerhjem i Oslo.  Temakvelden om tidlig innsats ble innledet av Ena Catarina Heimdahl, seniorrådgiver i Statped. Vi hadde en flott kveld med stort engasjement og viktige diskusjoner. 
Årsmøte 2019

1. Konstituering av årsmøte 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste, se her. 

3. Årsberetning, se her.

4. Revidert regnskap og budsjett  

5. Fastsettelse av kontingent 

6. Vedtak om ansvarsfrihet for styret 

7. Forslag til handlingsplan for neste år 

8. Innsendte saker – Ingen innsendte saker mottatt. 

9. Valg - Valgkomitéen legger fram sitt forslag- se nytt styre  

Underskrevet protokoll fra årsmøte 2019.

vanning.png
Unknown-2.jpg
Liten og stor
bottom of page