top of page

Digitalt Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 ble arrangert via teams den 18 mars 2021 kl 18.00- 20.00. Det ble dessverre ikke gjennomført noen faglige innlegg i forbindelse med dette årsmøtet, men håper å kunne tilby det på neste årsmøte. 
Årsmøte 2020

1. Konstituering av årsmøte 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste- se her.

3. Årsberetning- se her.  

4. Revidert regnskap og budsjett  

5. Fastsettelse av kontingent 

6. Vedtak om ansvarsfrihet for styret 

7. Forslag til handlingsplan for 2021-2022, herunder årets lathund/årsplan 

8. Innsendte saker  

9. Forslag til vedtektsendring § 9 Årsmøte 1.ledd fra 2021.

 

Styres forslag til ny § 9 Årsmøte 1.ledd

«Årsmøte er foreningens øverste myndighet. Årsmøte holdes hvert år innen uke 8 det påfølgende år. Styret innkaller til årsmøte med en måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøte.»

 

10. Valg - Valgkomitéen legger fram sitt forslag  

images-2.jpeg
images.jpeg
Unknown-3.jpg
bottom of page