top of page

 

"Perspektiv på Språkträning"

3 år med veilederutdannelse i Karlstamodellen er igjen gjennomført. 17 sertifisere veiledere har samlet sine tanker om "Perspektiv på språkträning", 8 av veilederene er norske. God lesning!  

Ett Skritt foran- språk og tegnkurs

Ett Skritt Foran er et språk- og tegnkurs utviklet av Irene Johansson. Du finner

komplett kursopplegg med kurshefter, presentasjoner, tegnvideoer, tegnsanger

og samtlige tegnressurser i Norge på www.ettskrittforan.no

KOM I GANG MED KARLSTADMODELLEN
-en innføringsbok i Karlstadmodellen
 
Boken er i salg på InfoVest forlag
Du finner det oversatte materialet fra Hatten forlag  i nettbutikken til Statped og Infovestforlag.

 

 

OBS!

På lik linje — Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik Linje

IAKM Norges Høringsuttalelse  til NOU 2016:17

Barneombudets fagrapport 2017

Uten mål og mening

Spørreskjema om språkopplæring 

Det er en grunnleggende menneskerett å kunne tenke, ha egne meninger og til å bli hørt. Men for å kunne tenke, danne seg egne meninger og  for å bli hørt, trenger man et språk.  Dette betyr at alle som har en kommunikasjons- og/eller en språk-utfordring, er forhindret fra å hevde sine rettigheter stadfestet i grunnloven.

Det er uklart hvordan det ser ut i Norge i dag når det gjelder tilgjengelighet og tilbud om språktrening. Dersom det er forskjell mellom hva som er uttalt i ulike politiske dokumenter og hva som skjer i virkeligheten, er dette viktig informasjon.

IAKM Norge ber deg som  foreldre til barn med språkvansker svare på 

11 avkrysningsspørsmål. Håper du tar deg tid til å svare. Det tar ca. 3-4 minutter.

Du skal ikke oppgi ditt navn, adresse eller andre data som gjør det mulig å identifisere deg eller barnet ditt.

Gjennomførte veiledernettverk: 

bottom of page